Iznajmljivanje LED ekrana kreativnost, performans, prestiž!


LED tehnologija kao vizuelni medij koristi se danas gotovo u svakoj modernoj event produkciji, bilo da se radi o muzičkim, korporativnim, sajamskim ili sportskim događajima. Reč je o kreativnom digitalnom ekranu koji poruku prenosi na dinamičan način, ujedno dominirajući prostorom jasnoćom i efektnošću. Mogućnosti upotrebe LED ekrana su neograničene - bilo da se radi o umetnosti koja se emituje, oblicima koji se stvaraju ili porukama koje se prenose, kako u zatvorenim prostorima, tako i na otvorenom. Iznajmljivanje LED ekrana optimalno je rešenje za kreiranje vizuelnog identiteta jer su lako prilagodljivi koreografijama, scenografijama, ali i specifičnim potrebama pri komunikaciji sa ciljnom publikom. Iznajmljivanje LED ekrana je, ujedno, i odraz savremenosti, ali i kreativno rešenje moderne komunikacije.

U našoj ponudi nalaze se najrazličitije vrste LED ekrana rezolucije od 3mm pa sve do 40mm koji svojim konfiguracijama mogu zadovoljiti najviše standarde i potrebe. Pored toga, u mogućnosti smo da, u saradnji sa Vama, kreiramo jedinstveni vizuelni identitet (oblike LED ekrana) za pamćenje – iznajmljivanje LED ekrana nudi Vam tehničku mogućnost postavke različitih oblika u prostoru, mogućnost realizacije u najmodernijem, tzv. 4k (ultra HD) formatu i mnoge druge opcije formiranja individualnog senzibiliteta. Video art i kreativna produkcija predstavljaju presudan faktor u kreiranju scenskog performansa gde Skymusic Solutions tim daje poseban pečat.