Tokom svih ovih godina, od osnivanja Skymusic korporacije, proveli smo vas kroz najveće i najpoznatije koncerte, festivale i evente u zemlji i regionu. O Sky vremeplovu pročitajte u nastavku.

Više

Naša filozofija je jednostavna. Verujemo u dugoročnu saradnju, svoje partnere i zajednički razvoj. Naš fokus usmeren je na razumevanje svojih klijenata. Stvaranje profita za njih i naše kupce jednako nam je važno kao stvaranje profita za nas same. Apsolutnu posvećenost i predanost u svim našim delatnostima dopunjuje vrhunska tehnologija i profesionalni menadžment koji Sky Corporation čini savremenim internacionalnim brendom u svakom smislu.

Naša zajednička misija je pružanje najboljeg iskustva u koncertnoj i zabavnoj industriji današnjice. Uz najnovije tehnologije i kreativne ideje, stvaramo magiju od svega što vidimo, čujemo i osećamo. Naše vrednosti obuhvataju zdravlje, radost, ravnotežu i edukaciju. Naša strast da stvaramo i da povezujemo ljude nas dobro vodi ka našem cilju. Zahvalni smo na tome što imamo tu mogućnost i odgovornost.

Budućnost Sky Corporation grupe leži u našem timu. Jedino kreativni i dosledni ljudi mogu podići korporaciju na sledeći, viši nivo. Naša vizija je jednostavna, da nas okružuju ljudi sa vizijom, većom i od naše.

Organizacija „SKY MUSIC SOLUTIONS“ d.o.o, Beograd uspostavlja, primenjuje i održava Politiku kvaliteta u skladu sa zahtevom međunarodnog standarda ISO 9001:2008.

Kvalitet procesa rada posmatramo kao osnovu konkurentnosti i uspešnosti na tržištu sa posebnim fokusom na prodaju , iznajmljivanje , montažu i servis  audio , video i rasvetnih uređaja i sistema.

„SKY MUSIC SOLUTIONS“ d.o.o, Beograd teži da uvek i u potpunosti ispuni zahteve i očekivanja svojih klijenata, kao i drugih zainteresovanih strana, uz stalno povećanje efektivnosti i efikasnosti poslovanja.

Politika kvaliteta uspostavljena je u skladu sa svrhom postojanja „SKY MUSIC SOLUTIONS“ d.o.o, Beograd i ona obuhvata:

  • Ispunjenje zahteva klijenata za uslugom visokog kvaliteta isporučenu u ugovorenom roku, ne narušavajući efikasnost poslovanja;
  • Poštovanje zakonskih propisa i ispunjenje obaveza prema državi i društvu;
  • Razvijanje dugoročnih i korektnih odnosa sa isporučiocima, klijentima i drugim zainteresovanim stranama, kroz stalnu komunikaciju i razumevanje njihovih potreba;
  • Obezbeđenje kontinuiranog tehničko-tehnološkog razvoja procesa rada;
  • Ispunjenje očekivanja zaposlenih kroz obezbeđenje redovnih primanja, prijatne radne klime i kolegijalnih odnosa;
  • Motivisanje zaposlenih da se usavršavaju i aktivno učestvuju u unapređenju kvaliteta procesa rada

Politika kvaliteta „SKY MUSIC SOLUTIONS“ d.o.o, Beograd predstavlja okvir za uspostavljanje i preispitivanje ciljeva kvaliteta. Menadžment će periodično preispitivati efikasnost svog načina rada, QMS-a i svoje ciljeve kvaliteta u svrhu obezbeđenja postizanja njihove efektivnosti i efikasnosti, kao i kontinualne primenljivosti.

Politiku i ciljeve kvaliteta realizujemo jačanjem svesti kod svih zaposlenih u „SKY MUSIC SOLUTIONS“ d.o.o, Beograd, promovisanjem i sprovođenjem pozitivnog načina rada i odgovornog stava prema procesu rada, za koji su ovlašćeni i odgovorni.

Menadžment organizacije se obavezuje da će obezbediti potrebne resurse za nabavku kvalitetne opreme, realizaciju kvalitetne usluge kao i ostvarivanje utvrđene politike i ciljeva kvaliteta.

Beograd , 01.08.2015.g

Direktor

Milenko Škarić

Kliknite na link ispod da pogledate profil kompanije.
Prodjana grupa
Produkcija i marketing

Naš tim


Od samog početka, kompanija Sky Corporation je privlačila veoma posebnu grupu pojedinaca u svoj tim.

Više