Специјални погодности за клавијатуристите

Со купување на Korg клавијатурите во Skymusic Центарот може да остварите право на:

 

/ Продолжена гаранција – дополнителни 6 или 12 месеци гаранција (над стандардните 24 месеци)

/ Заменски апарат- доколку вашиот апарат е на сервис, можете да добиете заменски апарат на користење за времетраењето на поправката, и тоа потполно бесплатно.

/ Каско осигурување на сите видови на дефекти во траење од 12 месеци.

/ Gig ready Подготвени за свирка – подарок сет со матрица за народна музика со сите аранжери

/ Одложено плаќање со граѓански чекови на 6 месечни рати

/ Одложено плаќање со кредитни картички на банка Интеса на 12 месечни рати без камата

/Одложено плаќање по пат на лизинг на 24 месечни рати за купувања поголеми од 2500 евра

 

https://www.skymusiccenter.com/klavijature.html