Одложено плаќање

Изберете ваш начин на плаќање
Одложено плаќање

Одложено плаќање на 6 месечни рати
со чекови од сите банки

Одложено плаќање на 12 месечни рати
со кредитна картичка на банка Интеса.

Купување со лизинг на 24 месечни рати
за купувања поголеми од 2500 евра.

Нарачајте онлајн – можност за плаќање со картичка, директно на нашиот сајт
www.skymusiccenter.com

Стоката ја праќаме и по курир, а плаќате по преземање на робата.

Информирајте се повеќе на https://www.skymusiccenter.com/nacini-placanja