Односи со јавноста


Во денешното современо работење, скоро па и незамисливо е да се нема план за односи со јавноста. Бил Гејтс во својата позната изјава вели дека и последните пари би ги вложил во односите со јавноста, па дури и повеќе од тоа што е потребно, како и да ги напуштите сите социјални мрежи, и да започнете да градите јавен имиџ, користејќи ги сите достапни канали кои ви се на располагање.

Ние за вас изработуваме: корпоративни односи со јавноста, комуникациски стратегии, планирање, советување, односи со институции, кризно комуницирање, настани, брендирања, интерни односи со јавноста, севкупна селекција на медиуми (односи со јавноста со ТВ, весници, онлајн, радио и социјални медиуми).